Info

Anna Sormus - artystka intermedialna Inspiracja w pracy twórczej: duchowe tradycje Wschodu i Zachodu.

Czytaj dalej

Osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych. Studia magisterskie na wydziale Malarstwa w pracowni prof. S. Rodzińskiego Krakowskiej ASP im. Jana Matejki. Również (ASP Kraków) na kierunku: film animowany w pracowniach prof. Jerzego Kuci i Krzysztofa Kiwerskiego, oraz w pracowni scenografii. Udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, w latach 1998 – 2015.

Działania parateatralne – widowiska plastyczne, performance  NEOTEART
w latach 2002- 2005.

Realizacje plastyczne interdyscyplinarne w obiektach architektonicznych: szklane mozaiki (typu fusing), witraże, murale – liczne na terenie całej Polski, oraz kilka w Europie w latach: 2000 – 2015.

Realizacja kilku filmów krótkometrażowych (ok. 10min) 2012 – 2015

Dyplom w szkole filmowej AMA – Akademii Multi Art w Krakowie, na kierunku: reżyseria filmowa 2014 r.

Realizacja 28 minutowego filmu BARDO, który został zaprezentowany w Bydgoszczy na festiwalu autorów zdjęć filmowych: CAMERIMAGE w roku 2014.

Mieszka i pracuje w Krakowie.

Inspiracja w pracy twórczej: duchowe tradycje Wschodu i Zachodu.